بررسي شيوع بالانتيديوم کلي در گاوداري هاي سنتي شهرستان داراب استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شيوع بالانتيديوم کلي در گاوداري هاي سنتي شهرستان داراب استان فارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :10

بالانتیدیوم کلی تک یاخته مژک دار روده ای است که در رنج وسیعی از مهره داران مانند خوک، گاو، شامپانزه وجود داشته و به ندرت در سگ ها، گربه ها، گوسفند، اسب و شتر دیده می شود. این انگل سبب تظاهرات بالینی از فرم بدون علامت تا اشکال جدی مانند اسهال می شود. در مجموع 200 راس گاو به طور تصادفی در طی یک دوره 6 ماهه از دی ماه سال 91 تا تیر ماه سال 92 از گاوداری های سنتی در نقاط مختلف شهرستان داراب انتخاب شدند. نمونه های مدفوعی مستقیما از رکتوم گاوهای مذکور تهیه گردید. نمونه های مدفوعی پس از انتقال به آزمایشگاه و تغلیظ به روش فرمالین اتر با استفاده از روش رنگ آمیزی تری کروم و میکروسکوپ نوری جهت تشخیص بالانتیدیوم کلی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شیوع آلودگی به این تک یاخته در نمونه های مورد بررسی 41.5% بود. میزان شیوع آلودگی به بالانتیدیوم کلی در بین گاوهای ماده 57 مورد (43.2%) و در نرها 26 مورد (38.2%) بود. بیشترین آلودگی مربوط به گاوهای بالاتر از 3 سال (47.6%) و کمترین آلودگی مربوطه به گاوهایی با محدوده 1 تا 3 سال (25.6%) بود و اختلاف معنی داری بین شیوع آلودگی و گروه های سنی مشاهده گردید.
كلید واژه: بالانتیدیوم کلی، گاوداری های سنتی، داراب، استان فارس

لینک کمکی