ارزيابي اثر بسته موج هاي کژفشار اقيانوس اطلس شمالي بر مسير توفان درياي مديترانه در زمستان 2012-2011

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي اثر بسته موج هاي کژفشار اقيانوس اطلس شمالي بر مسير توفان درياي مديترانه در زمستان 2012-2011 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ژئوفيزيك ايران

تعداد صفحات :18

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: فعالیت موج، مسیر توفان، بسته موج، کژفشار، فشارورد، پوش موج

لینک کمکی