بررسي ميزان شيوع و بروز عوارض زودرس و تاخيري اعمال جراحي وسيله گذاري ستون فقرات كمري طي سال هاي 1389-94 در بيمارستان هاي الزهرا (س) و آيت اله كاشاني اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان شيوع و بروز عوارض زودرس و تاخيري اعمال جراحي وسيله گذاري ستون فقرات كمري طي سال هاي 1389-94 در بيمارستان هاي الزهرا (س) و آيت اله كاشاني اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: این مطالعه، با هدف تعیین فراوانی بروز عوارض زودرس و تاخیری اعمال جراحی وسیله گذاری ستون فقرات كمری طی سال های 1389-94 در بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله كاشانی اصفهان انجام شد.روش ها: طی یك مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، كلیه ی بیمارانی كه طی سال های 1389-94 تحت عمل جراحی فیوژن ستون فقرات كمری قرار گرفته بودند، از نظر عوارض زودرس و دیررس ناشی از فیوژن ستون فقرات بررسی شدند.یافته ها: در این مطالعه 326 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند كه 51 نفر (15.6 درصد) دچار عوارض پس از عمل شده بودند. نوع عوارض ایجاد شده، شامل 4 مورد (7.8 درصد) هماتوم علامت دار، 9 مورد (17.6 درصد) آسیب نخاعی، 6 مورد (11.8 درصد) كاهش قدرت عضلانی، 7 مورد (13.7 درصد) شكستگی یا جابه جایی وسیله، 15 مورد (29.4درصد) عفونت سطحی و عمقی، 2 مورد (3.9 درصد) ترومبوز وریدهای عمقی و 2 مورد (3.9 درصد) اشكال در محل پیچ، 1 مورد (2 درصد) آسیب ریشه ای و 5 مورد عوارض دیگر بود.نتیجه گیری: بروز عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل وسیله گذاری ستون فقرات بالا می باشد و عفونت، شایع ترین عارضه ی زودرس و كاهش قدرت، بالاترین عارضه ی تاخیری می باشد. از این رو، لازم است مراقبت های بعد از عمل در این بیماران و اصلاح شیوه ی زندگی و كنترل بیماری های زمینه ای از جمله دیابت در اولویت قرار گیرد.
كلید واژه: فیوژن ستون فقرات، عوارض بعد از عمل، وسیله گذاری بین جسم مهره ای

لینک کمکی