ارزيابي آزمايشگاهي اثر تركيب متاكائولين و پوميس بر دوام و خوردگي ميلگرد در بتن خودتراكم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي آزمايشگاهي اثر تركيب متاكائولين و پوميس بر دوام و خوردگي ميلگرد در بتن خودتراكم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :17

در این مقاله به تاثیر افزودن تركیب پوزولان های پومیس و متاكائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراكم، به منظور ارائه طرح اختلاطی مقاوم در برابر عوامل جوی، جهت استفاده در عرشه و پایه پل ها، اسكله ها و سازه های دریایی پرداخته شده است. برای ساخت نمونه های این تحقیق از جایگزینی 10 درصد پومیس و 10 درصد متاكائولین و تركیب های 10 و 15 درصدی آن ها به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، استفاده شده است. آزمایش های انجام شده شامل مقاومت فشاری، نفوذ آب، مقاومت الكتریكی ویژه، ضریب انتشار یون كلر (RCMT) و خوردگی تسریع شده می باشد. آزمایش ها در سن 7، 14، 28، 56، 90، و 180 روز انجام شده و نتایج نشان می دهد، تركیب پومیس و متاكائولین ضمن حفظ خواص مكانیكی بتن خودتراكم، دوام بتن را بهبود و سن مشاهده ترك در آزمایش خوردگی تسریع شده را نسبت به نمونه شاهد، به طور چشمگیری افزایش می دهد. نمونه های ساخته شده ضریب نفوذ یون كلر را تا 28.1 درصد كاهش و سن مشاهده ترك را 26.4 درصد افزایش داده است.
كلید واژه: بتن خودتراكم، پومیس، متاكائولین، خوردگی میلگرد

لینک کمکی