تحليل سيستماتيک شکستگي هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهاي تصويرگر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل سيستماتيک شکستگي هاي مخزن آسماري در ميدان نفتي مارون (بر اساس تفسير نتايج نمودارهاي تصويرگر) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي نفت ايران

تعداد صفحات :24

در مطالعه ساختمان های نفتی، بررسی شکستگی های سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار مهم و ضروری است. امروزه به کارگیری نرم افزارهای مخزنی در تحقق این مساله به زمین شناسان نفتی کمک شایانی می نماید. میدان نفتی مارون یکی از بزرگترین میادین نفتی جنوب باختر ایران محسوب می شود که در شمال خاور شهر اهواز و از لحاظ زمین شناسی در قسمت خاوری حوضه فروافتاده دزفول شمالی قرار گرفته است. سازند آسماری مهم ترین سنگ مخزن میدان مارون می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی سیستماتیک شکستگی های مخزن آسماری و نحوه گسترش این شکستگی ها در مخزن مذکور است. برای این منظور استفاده از نمودارهای تصویرگر بهترین و کامل ترین روش بوده و لذا نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر 11 حلقه چاه در مطالعه شکستگی ها و 16 حلقه چاه در مطالعه جهت تنش برجا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به فراوانی شکستگی ها (بر اساس تفسیر نمودارهای تصویری درچاه ها) در یال جنوبی و شمال خاوری میدان، نظریه وقوع دو حادثه تکتونیکی چین خوردگی و خمش که بعدها در اثر فعالیت های احتمالی در طول گسل های امتداد لغز شمالی- جنوبی تحت تاثیر نیروهای تراکمی ایجاد شده است را قوت می بخشد. داده های نمودارهای تصویری این چاه ها در میدان مارون دسته شکستگی های غالب با امتدادهای N155E، N130E، N95E، N60E، N30E دیده می شوند.
كلید واژه: ساختمان نفتی، نمودارهای تصویرگر، شکستگی، میدان مارون، فروافتادگی دزفول

لینک کمکی