بررسي خصوصيات مقاومتي و انتقالي بتن سبك خودتراكم حاوي الياف پلي پروپيلن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خصوصيات مقاومتي و انتقالي بتن سبك خودتراكم حاوي الياف پلي پروپيلن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :22

گسترش انواع مختلف بتن های با عملكرد بالا از قبیل بتن خودتراكم و بتن سبك، در حال حاضر پاسخگوی بخشی از نیازهای اساسی صنعت ساختمان می باشد. به كار بستن سنگدانه های سبك در ساخت بتن خودتراكم، موجب ایجاد خصوصیات بتن سبك و بتن خودتراكم در یك ماده ساختمانی به نام بتن سبك خودتراكم می گردد. دو نوع الیاف پلی پروپیلن به طول های 6 میلی متر و 12 میلی متر در مقادیر مختلف %0، %0.025، %0.05 و %0.1 (بصورت حجمی از كل بتن) در ساخت بتن سبك خودتراكم مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های مربوط به بتن خودتراكم تازه با انجام آزمایش های زمان و قطر جریان اسلامپ، زمان قیف V و حلقه J مورد بررسی قرار گرفته است. وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، سرعت پالسی، درصد جذب آب و نرخ جذب آب تمامی مخلوط های بتن سبك خودتراكم بدست آورده شده و اثر الیاف پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشاهده گردید كه بكارگیری الیاف پلی پروپیلن در بتن سبك خودتراكم علی رغم كاهش روانی می تواند منجر به بهبود هر دو خصوصیات مقاومتی و انتقالی گردد.
كلید واژه: الیاف پلی پروپیلن، بتن سبك خودتراكم، خصوصیات مقاومتی، خصوصیات انتقالی

لینک کمکی