بررسي اثر رنگدانه تركيبي و فيلر سيليسي بر خواص مكانيكي و رنگ ظاهري ملات خودتراكم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر رنگدانه تركيبي و فيلر سيليسي بر خواص مكانيكي و رنگ ظاهري ملات خودتراكم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :17

ملات خودتراكم رنگی به عنوان یك فناوری جدید در ساخت بناهای معماری، نما و نوسازی سازه های قدیمی مطرح می شود. تولید این نوع ملات در شرایط بهینه، ملزم به كافی بودن خواص مكانیكی ضمن حصول رنگ مناسب می باشد. بنابراین تعیین میزان مصرف رنگدانه در طرح مخلوط اهمیت فراوانی دارد. از طرف دیگر، اگر رنگدانه خاصیت پركنندگی داشته باشد، كاربرد آن در ملات خودتراكم رنگی قابل تثبیت است. در این مقاله به بررسی اثر رنگدانه های تركیبی (آلی و معدنی) بر رنگ ظاهری و خواص مكانیكی ملات خودتراكم در سه مقدار 2، 5 و 10% پرداخته شده است. همچنین جهت شناخت رفتار پركنندگی رنگدانه، اثر جایگزینی آن با فیلر سیلیسی با دانه بندی مشابه در نسبت های 2 و 5% در نظر گرفته شده است. نتایج حاكی از عملكرد مناسب رنگدانه تركیبی در نقش فیلر بوده و مقادیر كمتر از 5% از رنگدانه مذكور، خواص مكانیكی و رنگ سنجی را بهبود داده است.
كلید واژه: ملات خودتراكم رنگی، رنگدانه تركیبی، فیلر سیلیسی، رنگ سنجی، خواص مكانیكی

لینک کمکی