مقاوم سازي تركيبي تيرهاي بتن سبك سازه اي مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادي و دورپيچ CFRP تحت بارهاي رفت و برگشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاوم سازي تركيبي تيرهاي بتن سبك سازه اي مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادي و دورپيچ CFRP تحت بارهاي رفت و برگشتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :16

از نقاط آسیب پذیر تیرهای بتن مسلح در قاب های خمشی مقاوم در برابر زلزله، ناحیه بر ستونو نزدیك اتصال می باشد. در بحث مقاوم سازی تیرها، تقویت این ناحیه به علت بالا بودن نیروهای برشی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از روشهای اصلی مقاوم سازی دو روش مقاوم سازی با پوشش های فولادی و پوشش های پلیمری CFRP می باشند كه هركدام مزایا و معایب ویژه ی خود را دارد. می توان با تركیب این دو روش از مزایای هر كدام استفاده و بر معایب آن ها غلبه نمود. در این تحقیق آزمایشگاهی ابتدا 4 نمونه ی ساخته شده از بتن مسلح سبك سازه ای تحت بارگذاری چرخه ای دچار خرابی می شوند. سپس2نمونه از تیرهای بتنی در ناحیه ی نزدیك اتصال با استفاده ی توام از ورق فولادی و دورپیچ CFRP و دو نمونه ی دیگر تنها با استفاده از CFRP مقاوم سازی شده اند. ورق های فولادی برای مقاوم سازی خمشی و از دورپیچ های CFRP برای ایجاد محصورشدگی و تقویت برشی استفاده شده است. نتایج آزمایش ها نشانگر عملكرد خوب این روش تركیبی در تقویت تیرهای مسلح بتن سبك سازه ای در ناحیه ی نزدیك اتصال می باشد. به صورتی كه، مقدارضریب شكل پذیری تیرهای بازسازی شده به صورت تركیبی نسبت به نمونه هایی كه تنها در آن ها از CFRP استفاده شده بود تقریبا صددرصد افزایش یافته، همچنین در این نمونه ها افت ناگهانی مقاومت در حین بارگذاری مشاهده نگردید.
كلید واژه: مقاوم سازی، ورق فولادی، بتن سبك سازه ای، الیاف پلیمر كربنی، بارگذاری رفت و برگشتی

لینک کمکی