تقويت ستون هاي بتن آرمه تحت اثرات توام نيروي محوري و گشتاور خمشي دومحوره با استفاده از مصالح FRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تقويت ستون هاي بتن آرمه تحت اثرات توام نيروي محوري و گشتاور خمشي دومحوره با استفاده از مصالح FRP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بتن

تعداد صفحات :17

امروزه كامپوزیت های پلیمری الیافی (FRP) با مقاومت بالا به طور گسترده در بهسازی و مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این كامپوزیت ها برای تقویت اجزای مختلف سازه از جمله تیرها، ستون ها و اجزای صفحه ای مانند دال های سقف و دیوارهای برشی قابل كاربرد است. با وجود استفاده گسترده، دستورالعمل های موجود فاقد روش جامعی برای تقویت اجزای ستون های بتن آرمه تحت شرایط عمومی بارگذاری هستند. از آن جایی كه ستون ها در سازه های بتنی درجا عموماً تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره قرار می گیرند، ارزیابی و تقویت آن ها تحت اثر تلاش های توام مذكور در كارهای عملی مقاوم سازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله به مطالعه تقویت و بهسازی اجزا ستون های بتن آرمه تحت اثرات تركیبی نیروی محوری-گشتاور خمشی با استفاده از كامپوزیت های FRP می پردازد. برای این منظور، ضمن توسعه روابط موجود تقویت ستون های تحت اثر نیروی محوری و گشتاور خمشی تك محوره با الیاف FRP با جهت گیرهای عرضی، طولی و نیز تركیبی دو جهته، روشی محاسباتی برای تقویت ستون های بتنی مستطیلی تحت اثرات توام نیروی محوری و خمش دو محوره پیشنهاد می شود. در ادامه، با استفاده از یك مطالعه موردی، روش پیشنهادی این مقاله تشریح شده و مزایا و معایب استفاده از الیاف عرضی، طولی و یا تركیب آن ها از طریق مقایسه منحنی های اندركنش ستون تقویت شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد كه روش پیشنهادی برای كارهای عملی مقاوم سازی مناسب بوده و همچنین الیاف عرضی تنها و یا الیاف تركیبی عرضی و طولی برای تقویت ستون های با هر دو رفتار فشار-كنترل و كشش-كنترل موثر است. با این وصف، نشان داده خواهد شد كه الیاف طولی تنها، صرفاً برای تقویت ستون های با رفتار كشش-كنترل موثر است. به علاوه، روش تحلیلی پیشنهادی با نتایج آزمایشگاهی موجود در ادبیات فنی وارسی و صحت سنجی خواهد شد.
كلید واژه: تقویت ستون بتنی، خمش دو محوره، مصالح FRP، مقاوم سازی، منحنی اندركنش

لینک کمکی