بررسي تاثير فيلت در مقاومت خستگي سايشي در انطباق محور و توپي با استفاده از معيارهاي مختلف خستگي چند محوره و پارامتر دوم خستگي سايشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير فيلت در مقاومت خستگي سايشي در انطباق محور و توپي با استفاده از معيارهاي مختلف خستگي چند محوره و پارامتر دوم خستگي سايشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)

تعداد صفحات :22

در مقاله حاضر به بررسی عددی تاثیر ایجاد فیلت بر روی محور در مقاومت خستگی سایشی آن پرداخته شده و نتایج حاصل از مدلسازی عددی با داده های آزمایشگاهی موجود در ادبیات فن مقایسه می گردد. بمنظور بررسی مقاومت خستگی سایشی محور از معیارهای خستگی چند محوره و پارامتر دوم خستگی سایشی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که ایجاد فیلت بر روی محور باعث بهبود مقاومت خستگی می گردد که میزان این بهبود به شعاع فیلت و نسبت قطر محور بستگی دارد. علاوه بر این محل شکست محور نیز در اثر تغییر ابعاد فیلت و محور تغییر می کند. معیارهای خستگی چند محوره تا حدود زیادی در تخمین مقاومت خستگی محور موفق عمل می نمایند. با این حال نتایج حاصل از بررسی پارامتر دوم خستگی سایشی تطابق بهتری با نتایج حاصل از تستهای تجربی داشته و میتواند به عنوان معیاری مناسب جهت بررسی مقاومت خستگی سایشی محور مورد استفاده قرارگیرد.
كلید واژه: خستگی، سایشی، محور و توپی، قیلت محور، خستگی چند محوره

لینک کمکی