گزارش يك مورد آملوبلاستوماي محيطي در خلف ماگزيلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گزارش يك مورد آملوبلاستوماي محيطي در خلف ماگزيلا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

تعداد صفحات :9

آملوبلاستومای محیطی همتای نادر خارج استخوانی آملوبلاستومای مركزی است كه در بافت نرم اتفاق می افتد و می تواند منجر به تحلیل كرست استخوان گردد. محل شایع درگیری در مندیبل بخصوص لثه لینكوالی در ناحیه پرمولرها می باشد. میزان وقوع آملوبلاستومای محیطی در دهه ششم زندگی می باشد و نسبت درگیری در مردان بالاتر از زنان گزارش شده است. آملوبلاستومای محیطی نسبت به نوع داخل استخوانی آن در سنین بالاتری اتفاق می افتد. در این مطالعه یك مورد از آملوبلاستومای محیطی در یك خانم 28 ساله در لثه ماگزیلا را گزارش می كنیم.
كلید واژه: آملوبلاستومای محیطی، ضایعه لثه ای، تومور ادنتوژنیك

لینک کمکی