مقايسه ميزان افسردگي و سلامت روان در دانشجويان جديدالورود دانشکده علوم پزشکي آبادان در دو سال تحصيلي پياپي92-91 و 93-92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه ميزان افسردگي و سلامت روان در دانشجويان جديدالورود دانشکده علوم پزشکي آبادان در دو سال تحصيلي پياپي92-91 و 93-92 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه ي آموزش جندي شاپور

تعداد صفحات :8

افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی می باشد که به طور گسترده ای بر فعالیت های فرد تاثیر می گذارد، بهداشت روان فرد و به تبع آن روابط اجتماعی وی را به خطر می اندازد. این مطالعه به بررسی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی 92-91 و 93-92 پرداخته است. این مطالعه به شیوه توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان جدیدالورود رشته های دانشکده علوم پزشکی آبادان شامل رشته های پرستاری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و پزشکی با تعداد کل 325 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه GHQ با 28 سوال و پرسشنامه افسردگی بک با 21 سوال است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نسخه 18 نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که رده سنی بین 17 تا 38 سال می باشد. تعداد دانشجویان دختر نسبت به پسر بیشتر بوده است. میزان افسردگی در میان دانشجویان رشته پزشکی بیشترین (0.51) و در رشته اتاق عمل کمترین (0.35) میزان است. بیشترین میزان افسردگی در گروه سنی بالای 31 سال (0.53) است. افسردگی در دانشجویان متاهل (0.47) بیش از دانشجویان مجرد است و در دانشجویان پسر (0.49) بیش از دانشجویان دختر است. بیشترین میزان سلامت روان مربوط به گروه سنی 30-26 سال (2.37) است. این مطالعه نشان می دهد که بین میزان افسردگی و سلامت روان دانشجویان جدیدالورود یک رابطه قوی و معکوس وجود دارد، لذا با انجام تمهیدات مناسب از سوی مدیریت امور دانشجویی باید به حفظ سلامت روان در سطح بالا تلاش نمود تا از بروز افسردگی جلوگیری به عمل آید.
كلید واژه: افسردگی، سلامت روان، دانشجو

لینک کمکی