برآورد تقريبي شتاب جانبي در سازه هاي بلند با روش تير طره برشي-خمشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برآورد تقريبي شتاب جانبي در سازه هاي بلند با روش تير طره برشي-خمشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :14

در این مقاله روشی برای تخمین پاسخ لرزه ای شتاب جانبی در سازه های بلند ارائه شده است. با در دست داشتن پاسخ شتاب جانبی در طبقات سازه، می توان با انجام تمهیداتی از خسارت به اجزای غیرسازه ای حساس به شتاب ساختمان کاست. در این مقاله، پاسخ لرزه ای شتاب سازه از ترکیب روابط مود-جابجایی، با روابط روش مدل سازی سازه های بلند با تیر طره خمشی و تیر طره برشی و با تخمین مولفه های دینامیکی سازه بلند بدست آمده است. روابط و راه حل های سریعی برای بدست آوردن شکل های مودی، نسبت های پریودی و ضرایب مشارکت مودی برای سازه ها ارائه شده اند. در رابطه پیشنهاد شده برای محاسبه پاسخ لرزه ای شتاب جانبی، نیاز به دانستن اطلاعات کمتری از ساختمان است، که این امر باعث آسانی و تسریع تحلیل می شود. با محاسبه شتاب جانبی سازه 10 و 15 طبقه طی سه نگاشت شتاب زمین لرزه با استفاده از رابطه ارائه شده و تحلیل همان سازه ها در نرم افزار اجزای محدود OpenSees دقت رابطه ارائه شده بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که رابطه ارائه شده بدون نیاز به مدلسازی و تحلیل نرم افزاری و صرف وقت، تخمین مناسبی را ارائه می دهد.
كلید واژه: سازه بلند، شتاب جانبی، روش برهم نهی مودی، روش تیر طره خمشی و برشی

لینک کمکی