بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس و خاکستر بادي بر مقاومت فشاري ملات ماسه سيمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس و خاکستر بادي بر مقاومت فشاري ملات ماسه سيمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :14

اضافه کردن نانو مواد به همراه سیمان، از جمله راهکارهای بهبود خواص مکانیکی و ویژگی های بتن و ملات، نسبت به نمونه های معمولی و رایج می باشد. در این تحقیق با اضافه کردن نانو رس تنها معادل 3% و 5% وزنی سیمان و همچنین 3% و 5% نانو رس به همراه 15% خاکستر بادی، نمونه های ملات ساخته شده و به مقایسه نتایج آن ها با نتایج طرح مرجع پرداخته شده است. استفاده از نانو رس و خاکستر بادی، باعث کاهش مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان در سنین کم 3 و 7 روزه می شود. با این حال اضافه کردن 3% و 5% نانو رس تنها در ملات، بترتیب باعث افزایش 27.2 و 15.1 درصدی مقاومت فشاری در سن 28 روزه و افزایش 28.4 و 22.4 درصدی آن در سن 90 روزه شده است. در حالی که در نمونه های ملات ماسه سیمان دارای خاکستر بادی و نانو رس توام، بترتیب افزایش 1.6 و 4.5 درصدی مقاومت فشاری را در سن 28 روزه و افزایش 10 و 16 درصدی آن را در سن 90 روزه در پی داشته است.
كلید واژه: مقاومت فشاری، نانو ذرات رس، خاکستر بادی، میکروسکوپ الکترونی SEM

لینک کمکی