بهينه سازي ظرفيت باربري و نشست تفاضلي گروه شمع قائم با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهينه سازي ظرفيت باربري و نشست تفاضلي گروه شمع قائم با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :17

طول شمع ها در اغلب گروه های شمع، بصورت مساوی انتخاب و اجرا می شوند در حالیکه اندرکنش بین شمع ها نشان می دهد که این روش و شکل اجرا، همواره بهینه ترین و بهترین گزینه ممکن جهت دستیابی به ظرفیت باربری مناسب با کمترین نشست و جابجایی نمی باشد. در این مقاله بهینه سازی ظرفیت باربری، سختی محوری و نشست تفاضلی کلاهک در یک گروه شمع، با هندسه و طول متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش بهینه سازی مورد استفاده در این تحقیق برای یک گروه شمع با ظرفیت باربری اصطکاکی قابل کاربرد است. معیار بهینه سازی در این پژوهش، کاهش حجم بتن مصرفی در اجرای کلاهک و گروه شمع است که برای مقاصد اقتصادی و زیست محیطی می تواند بسیار مفید باشد چرا که با مصرف مصالح کمتر و به دنبال آن هزینه کمتر، گروه شمع می تواند عملکرد مورد انتظار را از نظر ظرفیت باربری و نشست نشان دهد. در این مقاله گروه شمع 5×5 با آرایش مربعی و سطری مورد بررسی قرار می گیرند و بهینه سازی با بهره گیری از الگوریتم تکاملی ژنتیک انجام شده و برای تحلیل ظرفیت باربری شمع ها از نرم افزار اجزاء محدود Fb-Pier استفاده شده است.
كلید واژه: گروه شمع، بهینه سازی، ظرفیت باربری، نشست گروه، الگوریتم ژنتیک

لینک کمکی