انعقاد و رگزايي در سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انعقاد و رگزايي در سرطان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

تعداد صفحات :17

زمینه: شکل گیری و پیشرفت عروق رگزایی (آنژیوژنز) بنام دارد، که در فرایندهای پاتولوژیک مانند سرطان و فرایندهای فیزیولوژیک مانند ترمیم زخم نقش دارد. زمان صدمه به عروق (بدخیم یا غیر بدخیم) به علت در معرض قرارگرفتن ماتریکس زیراندوتلیالی با جریان خون، هردو سیستم هموستاتیک و آنژیوژنیک برای توقف از دست رفتن حجم زیاد خون در بافتهای اطراف و برای ترمیم نقص ایجاد شده به محل آسیب حرکت می کنند.از این رو هر گونه اختلال در سیستم هموستاتیک و آنژیوژنیک منجر به رشد و متاستاز تومور می شود.روش ها: مقالات مربوط به انعقاد و رگزايي در سرطان از بانکهای اطلاعاتی معتبر WILY ONLINE LIBRARY، ISI web of science، LinkSpringer، Science direct، Pubmed، google scholar، SID و ISC در محدوده سالهای 1971تا 2014مرتبط مورد جستجو قرار گرفتند.یافته ها: عوامل و فاکتورهای دخیل در آنژیوژنز، انعقاد و سرطان، منجر به تقویت سیستم آنژیوژنیک و به دنبال آن رشد و متاستاز تومور و افزایش استعداد انعقاد پذیری بیماران می گردد.نتیجه گیری: نتایج حاصله حاکی از آنست که هر گونه اختلال در تنظیم صحیح بین سیستم پرو آنژیوژنیک و آنتی آنژیوژنیک سبب می شود، شرایط به نفع سیستم پرو آنژیوژنیک پیش رود و تومور بتواند رشد و متاستاز دهد. فاکتورها و عوامل مترشحه از پلاکتها، منجر به تنظیم انعقاد و توزیع آنها در تنظیم آنژیونز می شوند.
كلید واژه: رگزایی، انعقاد، متاستاز، سرطان

لینک کمکی