بررسي تاثير «تحويل شيفت پرستاري بر بالين با مشاركت بيمار» بر رضايتمندي بيمار و پرستار، كارآزمايي باليني نيمه تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير «تحويل شيفت پرستاري بر بالين با مشاركت بيمار» بر رضايتمندي بيمار و پرستار، كارآزمايي باليني نيمه تجربي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :14

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: تحویل شیفت با مشاركت بیمار، رضایت پرستار، رضایت بیمار

لینک کمکی