بررسي ايجاد جدايش بين لايه اي و پيش بيني منحني رشد آن در چندلايه هاي کامپوزيتي شيشه/اپوکسي با روش آکوستيک اميشن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ايجاد جدايش بين لايه اي و پيش بيني منحني رشد آن در چندلايه هاي کامپوزيتي شيشه/اپوکسي با روش آکوستيک اميشن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اميركبير مهندسي مكانيك (اميركبير)

تعداد صفحات :16

به دلیل نیاز به ساخت سازه هایی با قابلیت اطمینان بالا، تشخیص ایجاد خرابی و پایش رشد آسیب در سازه ها امری ضروری به نظر می رسد. جدایش بین لایه ای شایع ترین مکانیزم خرابی در چندلایه های کامپوزیتی است. پژوهش حاضر، ایجاد و گسترش جدایش بین لایه ای در کامپوزیت های چندلایه ای شیشه/ اپوکسی را با روش آکوستیک امیشن، مورد بررسی قرار می دهد. ابتدا، نمونه های استاندارد با لایه چینی های مختلف ساخته شده و تحت بارگذاری شبه استاتیکی مود I قرار می گیرند. رفتار خرابی بین لایه ای در دو بخش بررسی می شود. در بخش نخست، تمرکز اصلی بر مرحله آغاز خرابی در نمونه ها بوده و با روش آکوستیک امیشن مراحل ایجاد خرابی در نمونه ها مشخص می شود. در بخش دوم، رشد و گسترش جدایش بین لایه ای در نمونه ها با روش آکوستیک امیشن بررسی می شود. در این بخش، با تعیین سرعت امواج آکوستیک امیشن در نمونه ها و ارائه روشی برای فیلتر نمودن سیگنال ها ناخواسته، موقعیت لحظه ای نوک جدایش بین لایه ای در نمونه ها پیش بینی می شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان دهنده عملکرد مطلوب روش آکوستیک امیشن در بررسی رفتار آغاز و گسترش خرابی بین لایه ای و پیش بینی منحنی رشد جدایش بین لایه ای در نمونه های کامپوزیتی است.
كلید واژه: جدایش بین لایه ای، آکوستیک امیشن، بارگذاری مود I

لینک کمکی