بررسي حمايت اجتماعي درك شده از ديدگاه بيماران همودياليزي و ارتباط آن با تبعيت از درمان و پيامدهاي باليني در مراكز آموزشي درماني شمال غرب كشور سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي حمايت اجتماعي درك شده از ديدگاه بيماران همودياليزي و ارتباط آن با تبعيت از درمان و پيامدهاي باليني در مراكز آموزشي درماني شمال غرب كشور سال 1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :10

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: همودیالیز، حمایت اجتماعی درك شده، تبعیت از درمان، پیامدهای بالینی

لینک کمکی