تاثير اجراي بازتواني قلبي بر اضطراب بيماران انفاركتوس ميوكارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اجراي بازتواني قلبي بر اضطراب بيماران انفاركتوس ميوكارد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: انفاركتوس میوكارد، اضطراب، بازتوانی، آموزش

لینک کمکی