تاثير اجراي نظريه ارتباطات بين فردي پپلائو بر استرس بيماران تحت همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير اجراي نظريه ارتباطات بين فردي پپلائو بر استرس بيماران تحت همودياليز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: نظریه ارتباطات بین فردی پپلائو، استرس، همودیالیز

لینک کمکی