توانمندسازي اعضاي هيات علمي در نظام آموزش پزشكي: برنامه ها، مداخلات و پيامدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توانمندسازي اعضاي هيات علمي در نظام آموزش پزشكي: برنامه ها، مداخلات و پيامدها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

تعداد صفحات :12

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: توانمندسازی، هیات علمی، آموزش پزشكی

لینک کمکی