به کارگيري نقشه هاي شناختي فازي براي پژوهش در رشته مطالعات منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به کارگيري نقشه هاي شناختي فازي براي پژوهش در رشته مطالعات منطقه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي)

تعداد صفحات :42

چند دهه از تولد رشته مطالعات منطقه ای به عنوان زیرشاخه ای از مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می گذرد، اما تسلط رهیافت های روابط بین الملل بر ادبیات علمی و روش پژوهش این رشته علمی، انکارناپذیر است. سیر تکامل رشته مطالعات منطقه ای نشان داد که انجام پژوهش در این رشته ممکن است در یک زمان نیازمند پژوهش در تاریخ، علوم سیاسی، جامعه-شناسی، اقتصاد، جغرافیای سیاسی و بسیاری دیگر از گرایش های علمی باشد که برحسب مورد به آنها رجوع می شود. این امر، دشواری پژوهش در زمینه مطالعات منطقه ای را نشان می دهد. این مقاله قصد دارد نقشه های شناختی فازی را به عنوان روشی، با قابلیت کاربرد در حوزه مطالعات منطقه ای معرفی کند، به گونه ای که این روش بتواند نیاز پژوهشگر را در زمینه مطالعه موضوعاتی که پیش از این، پیشینه موضوعی نداشته و یا در حکم «پدیده» ای مبهم هستند، برطرف کند. امتیاز این روش، اولا امکان شناخت اجزای یک پدیده مبهم و کمک به فهم روابط میان آنها و ثانیا امکان استخراج نقطه مورد توافق از لابه لای نظرات مختلف درباره آن پدیده است.
كلید واژه: علوم سیاسی و روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، روش پژوهش، منطق فازی و نقشه های شناختی فازی

لینک کمکی