تقارن جواب بهين براي دامنه اي متقارن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تقارن جواب بهين براي دامنه اي متقارن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران)

تعداد صفحات :10

در این مقاله یک مساله بیشینه سازی وابسته به یک معادله لاپلاسین با شرط مرزی دیریکله را، روی دسته تجدید آرایش های یک تابع نامنفی، در نظر می گیریم. وقتی دامنه ی معادله متقارن باشد، تحت شرایط خاص، ثابت می کنیم که جواب بهین مساله ماکزیمم سازی وابسته به آن نیز متقارن خواهد بود. همچنین نشان می دهیم که جواب بهین یکتاست.
كلید واژه: معادله لاپلاسین، مساله بیشینه سازی، جواب بهین، تجدیدآرایش، تقارن، یکتایی

لینک کمکی