ارائه مدل بهينه سازي چند هدفه در مساله تخصيص افزونگي سيستم- هاي تعميرپذير، با بهره گيري از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره، طراحي آزمايشات و شبيه سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه مدل بهينه سازي چند هدفه در مساله تخصيص افزونگي سيستم- هاي تعميرپذير، با بهره گيري از تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره، طراحي آزمايشات و شبيه سازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات مديريت صنعتي

تعداد صفحات :29

بهینه سازی قابلیت اطمینان و متوسط زمان ماندگاری سیستم همواره یکی از حوزه های مهم و جذاب برای مهندسان و طراحان سیستم ها بوده است. هدف این مساله بهینه سازی، پیدا کردن تعداد بهینه قطعات مازادی است که می بایست جهت ارضای اهداف مهندس قابلیت اطمینان در سیستم مورد استفاده قرار گیرند و تعادل لازم میان منابع موجود نظیر بودجه، فضا و وزن برقرار شود. در تحقیقات گذشته، عموما مساله تخصیص افزونگی در سیستم های با اجزای تعمیر ناپذیر و یا دارای نرخ خرابی با توزیع نمائی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این تحقیق اجزاء تعمیر پذیر فرض گردیده و نرخ خرابی و تعمیر نیز از توزیع های غیر نمائی پیروی می کنند که در حقیقت نوآوری اصلی این تحقیق است. برای مدل سازی از تکنیک شبیه سازی و برای بهینه سازی مدل حاصل، از تکنیک های آماری، طراحی آزمایشان و روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است.
كلید واژه: مساله تخصیص افزونگی، بهینه سازی چند هدفه، تصمیم گیری چند معیاره، طراحی، آزمایشات، شبیه سازی

لینک کمکی