عنوان فارسي: بررسي تطبيقي وجوه هستي شناختي و معرفت شناختي انسان کامل در آراي ابن عربي و ملاصدرا (عنوان عربي: دراسة مقارنة للمراتب الوجودية والمعرفية للإنسان الکامل في آراء ابن العربي وملّاصدرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: بررسي تطبيقي وجوه هستي شناختي و معرفت شناختي انسان کامل در آراي ابن عربي و ملاصدرا (عنوان عربي: دراسة مقارنة للمراتب الوجودية والمعرفية للإنسان الکامل في آراء ابن العربي وملّاصدرا) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه هاي فلسفه اسلامي

تعداد صفحات :32

چکیده فارسی:بحث انسان کامل از بنیادی ترین مباحث حوزه حکمت و فلسفه اسلامی است. اهمیت این بحث از آن روست که انسان کامل حلقه واسط میان وجود مطلق و موجود مقید است. با وجود انسان کامل، هستی بسط و گسترش می یابد و کنز مخفی آشکار می شود. این وجه هستی شناختی انسان کامل با ساحت معرفت شناختی او کامل می گردد؛ بدین معنا که از دیدگاه بزرگانی چون ابن عربی و ملاصدرا عرفان به حق جز از طریق معرفت به انسان کامل ممکن نخواهد بود. بنابراین، انسان کامل عامل بسط وجود و نشان معرفت به ذات حق است و از این رو، آیینه اسما و صفات پروردگار می باشد. این مقاله با روش تحلیلی ـ تطبیقی، مفهوم انسان کامل را در دو وجه هستی شناختی و وجودشناختی با تاکید بر آرای ابن عربی و ملاصدرا بررسی می کند. فرضیه این مقاله آن است که رویکرد این دو بزرگ به مفهوم و کاربرد انسان کامل در معارف الهی، در عین شباهت های آشکار اختلافاتی نیز دارند؛ اختلافاتی که شاید بتوان مهم ترین وجه آن را در نگرش کاربردی صدرا به انسان کامل و اخلاقی نمایاندن او دید تا نگرش ابن عربی که انسان کامل را صرفا در مقام و ساحتی تجریدی بررسی می کند. چکیده عربی:لا شكّ فی أنّ البحث حول الإنسان الکامل من أهمّ المباحث فی صعید الحکمه والفلسفه الإسلامیه. ومن الواضح أنّ هذه المسأله فی هذا الحقل المعرفی بما أنّ الإنسان الکامل هو الحلقه الواسطه بین الوجود المطلق والوجود المقید. وبعباره أخری مع وجود الإنسان الکامل یبسط الکون والعالم والموجود المخبوء یصل إلی مرتبه الوجود الذی له ظهور وانکشاف. وهذا الجانب الوجودی من الإنسان الکامل یتکامل مع معرفه ساحته المعرفیه. وعلی أساس آراء کبار کابن العربی وملّا صدرا لا یمکن التطرّق إلی صقع العرفان واستمرار هذا الطریق إلّا عبر الإنسان الکامل. فعلیه الإنسان الکامل یکون سببًا لبسط العالم کما یکون دلیلًا وعلامه للمعرفه بذات اللّه سبحانه وتعالی. وهذا بما أنّه یکون مرآه لجلاء أسماء وصفات اللّه تعالی. وعلی هذا الأساس، المقاله الحالیه وعبر أسلوب تحلیلی ـ توصیفی تدرس وتناقش مفهوم الإنسان الکامل وهذا علی أساس آراء ابن العربی وملّاصدرا. وفرضیه هذه الدراسه هی أنّ آراء ابن العربی وملّا صدرا حول الإنسان الکامل مع وجود مشابهات بینهما ولکن فی بعض الموارد توجد اختلافات أیضًا. الاختلافات التی یمکن أن نفسّرها علی أنّ ملّاصدرا یری فکره الإنسان الکامل أمرًا عملیا ویمثّلها فی وجه أخلاقی والحال أنّ ابن العربی یری الإنسان الکامل فی الفکره العملیه فقط.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: انسان کامل، وجه هستی شناختی، وجه معرفت شناختی، محیی الدین بن عربی، ملاصدرا (کلیدواژه عربی: الإنسان الکامل، الجانب الوجودی، الجانب المعرفی، ابن العربی)

لینک کمکی