عنوان فارسي: توحيد افعالي و رابطه آن با فعل اختياري انسان (عنوان عربي: التوحيد الأفعالي وعلاقته بالفعل الاختياري للإنسان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: توحيد افعالي و رابطه آن با فعل اختياري انسان (عنوان عربي: التوحيد الأفعالي وعلاقته بالفعل الاختياري للإنسان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه هاي فلسفه اسلامي

تعداد صفحات :27

چکیده فارسی:توحید اولین اصل از اصول اعتقادی ماست که شامل توحید در اندیشه و عمل می باشد و هر یک از این دو شعوبی دارد که توحید افعالی یکی از اقسام توحید نظری است و از دیدگاه فلاسفه و متکلمان اسلامی به این معناست که موجودات عالم در ذات و صفات استقلال ندارند و هر سببی، هستی و فاعلیت خود را از خدا می گیرد. شعب توحید افعالی نظیر توحید در خالقیت، ربوبیت، رازقیت، حاکمیت، مالکیت و... است که هر کدام از این شعب با اختیار انسان مرتبط است و مسائلی از قبیل اعتقاد به جبر و تفویض را در پی دارد لکن این انحرافات فکری با عقیده «أمر بین الأمرین» که از اعتقادات شیعه است، کاملا قابل رفع است. چکیده عربی:من الواضح جدًّا أنّ التوحید من أوّل مبادئنا الاعتقادیه ویشمل التوحید فی الفکر والعمل ولکلّ من هذین الفرعین أقسامًا وشعبًا. من الجدیر بالذکر أنّ التوحید الأفعالی یعتبر واحدًا من أقسام التوحید النظری ومن منظر الفلاسفه والحکماء الإسلامیین یکون بمعنی أنّه کما أنّ موجودات العالم لاستقلال لها فی الذات والصفات کذلك فی حقل التأثیر والتأثّر متعلّقه باللّه سبحانه وکلّ سبب فی الکون یأخذ تأثیره وفاعلیته من القدیر المتعال. لنا أن نشیر إلی أنّ شعب التوحید الأفعالی کالتوحید فی الخالقیه والربوبیه والرازقیه والحاکمیه والمالکیه و... وکلّ من هذه الأقسام والشعب له علاقه باختیار الإنسان وتتعلّق بمسائل کالجبر والتفویض، ولکن یمکن تفنید جمیع هذه الانحرافات الفکریه مع نظریه الاعتدال التی هی القول بعدم وجود الجبر والتفویض بل الأمر بینهما، النظریه التی تعتبر من عقائد الشیعه الحقّه.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: توحید افعالی، توحید در خالقیت، اختیار، جبر، تفویض، أمر بین الأمرین (کلیدواژه عربی: التوحید الأفعالی، التوحید فی الخالقیه، اختیار الإنسان، الجبر، التفویض، أمر بین الأمرین)

لینک کمکی