مقايسه يافته هاي باليني و پاراکلينيکي در يک صد مورد از محکومين تحمل کيفر شلاق قبل و بعد از اجراي حکم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه يافته هاي باليني و پاراکلينيکي در يک صد مورد از محکومين تحمل کيفر شلاق قبل و بعد از اجراي حکم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :13

مقدمه: اجرای برخی از احکام و مجازات مجرمین اعم از زندان، شلاق، تبعید .... ضرورت اظهارنظر و ارزیابی پزشکی را در صورت ادعای مجرم، مبنی بر وجود سابقه بیماری و احتمال تشدید وخامت آن در حین اجرای حکم به دنبال دارد که وظیفه ارزیابی و کارشناسی این موارد برعهده کارشناسان پزشکی قانونی سپرده شده است. کیفر شلاق به عنوان یکی از انواع مجازات های کیفری است که مطابق قوانین جاری در کشور، در موارد مجرمیت در شرب خمر، اطلاق نسبت ناروا، تنفیذ، مساحقه، قوادی، قذف، زنا و ... در نظر گرفته شده است. بدیهی است برخی از محکومین به دلیل وجود بیماری های زمینه ای و شرایط خاص جسمانی یا روحی قادر به تحمل مجازات شلاق نبوده و در این موارد ارزیابی شرایط بیمار و تحمل پذیری اجرای حکم ضرورت می یابد.مواد و روش ها: با رضایت شخصی محکومین شلاق در یکی از مراکز استان، بررسی یافته های کلینیکی شامل علایم حیاتی مانند درجه حرارت، ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس قبل و بعد از اجرای مجازات شلاق و یافته های پاراکلینیکی شامل قند خون، تست های عملکرد کبدی و کلیوی، آنالیز ادرار، شمارش سلول های خونی (CBC)، سطح آنزیم لاکتات دهیدروژناز و... قبل و بعد از مجازات و مقایسه آن، به بررسی دامنه تغییرات احتمالی در این فاکتورها و متغیرها پرداخته شده است.نتیجه گیری: با توجه به عدم وجود مطالعه قبلی در خصوص فرم و نوع مجازات شلاق و عوارض احتمالی ناشی از آن، نتایج این تحقیق می تواند برای کارشناسان پزشکی قانونی در ارزیابی محکومین مدعی بیماری، مفید واقع شده و اظهارنظر کارشناسی علمی و دقیق تری را جهت آگاهی قضات، ارایه نمایند. با به دست آوردن تخمین اولیه از میزان تغییرات فاکتورهای فوق الذکر به دنبال مجازات شلاق، می توان با ملاک های دقیق تری در خصوص امکان تحمل این مجازات در افراد با سابقه بیماری های داخلی مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری های کبدی و کلیوی، اختلالات و بیماری های قلبی، نظرات کارشناسی معتدل و مستندتری ارایه گردد.
كلید واژه: مجازات شلاق، پزشکی قانونی

لینک کمکی