عنوان فارسي: بررسي نظريه شبح در مبحث وجود ذهني (و تبيين نسبت آن با نظريه ماهوي) (عنوان عربي: دراسة نظرية الشبح في مسألة الوجود الذهني (وتبيين نسبته مع نظرية الاتّحاد الماهوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: بررسي نظريه شبح در مبحث وجود ذهني (و تبيين نسبت آن با نظريه ماهوي) (عنوان عربي: دراسة نظرية الشبح في مسألة الوجود الذهني (وتبيين نسبته مع نظرية الاتّحاد الماهوي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه هاي فلسفه اسلامي

تعداد صفحات :29

چکیده فارسی:این نوشتار به بحث درباره نظریه شبح در باب وجود ذهنی می پردازد و سه تفسیر را مورد بررسی قرار می دهد. در تفسیر اول به نگاه مشهور از شبح پرداخته می شود که شبح را نظریه ای در مقابل نظریه اتحاد ماهوی می داند که علاوه بر اختلاف وجودی بین ذهن و عین، معتقد به اختلاف ماهوی بین ذهن و عین نیز هست. این تفسیر خود دارای چهار گونه است که خواسته یا ناخواسته در سیر مباحث فلسفی ـ کلامی مطرح شده است. گونه ها به ترتیب عبارتاند از:1. شبح مشابه؛ 2. شبح رمزگونه؛ 3. شبح با انقلاب؛ 4. جمع بین نظریه اتحاد ماهوی و شبح. تفسیر دوم، نظریه شبح را همان نظریه اتحاد ماهوی بین ذهن و عین می داند و تفسیر سوم جنبه مفهومی ـ حکایی است که ماهیت خود به ذهن نمی آید، بلکه مفهومی از آن به ذهن می آید که خاصیت حکایت از خارج را دارد. در این مقاله پس از توضیح و تفصیل تفاسیر، به داوری پرداخته می شود و در نهایت تفسیر دوم از شبح پذیرفته می شود. چکیده عربی:هذه المقاله ترمی إلی دراسه نظریه الشبح فی الوجود الذهنی وتتطرّق إلی دراسه نظریات ثلاث فی هذا المجال. فالنظریه الأولی تطمح إلی دراسه نظریه الشبح عند المشهور التی تراها نظریه حیال نظریه الاتّحاد الماهوی التی ترتأی أنّه إضافه علی وجود الاختلاف الوجودی بین العین والذهن ثمّه اختلاف ماهوی بین العین والذهن والجدیر بالذکر أنّ هذه النظریه بوحدها لها أربعه تفاسیر والتی بشکل تلقائی طرحت فی سبیل المباحث الفلسفیه والکلامیه. هذه النظریات الاربع وعلی أساس الترتیب کما تلی: الأولی: الشبح المشابه؛ الثانیه: الشبح الذی له لون من الرمز؛ الثالثه: الشبح مع الانقلاب؛ الرابعه: الجمع بین نظریه الاتّحاد الماهوی ونظریه المشهور فی باب الشبح. التفسیر الثانی الذی فسّره عدد من العلماء هو أنّه لا فرق بین نظریه الشبح عند المشهور ونظریه الشبح بمعنی الاتّحاد الماهوی. والتفسیر الثالث له وجه مفهومی ـ حکائی، أی أنّ الماهیه لا تصل بنفسها إلی الذهن بل یصل مفهوم منها التی لها خاصیه الحکایه عن الخارج. وفی نهایه المطاف لنا أن نشیر أنّ هذه الدراسه تعالج وتناقش هذه التفاسیر وتقضی وتحکم بینها وفی الأخیر تختار التفسیر الثانی من الشبح.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: وجود ذهنی، شبح، ماهیت، ذهن، مفهوم (کلیدواژه عربی: الوجود الذهنی، الشبح، الماهیه، الذهن، المفهوم)

لینک کمکی