بررسي عنوان قرارداد استفاده از رحم زن ديگر در بارداري و تعريف آن از منظر اخلاق و حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عنوان قرارداد استفاده از رحم زن ديگر در بارداري و تعريف آن از منظر اخلاق و حقوق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: استفاده از رحم زن دیگر به منظور بارداری با جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین نابارور یکی از شیوه های درمانی است که مسائل مختلفی را از جهات حقوقی- اخلاقی در جامعه ایران به ارمغان آورده است. یکی از این مسائل انتخاب عنوان این شیوه درمانی و قرارداد مزبور و انتخاب عنوانی جهت زن صاحب رحم و زوجین نابارور صاحب اسپرم و تخمک است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی بسیار چالش برانگیز می باشد. علاوه بر بررسی این عنوان، در تعریف این قرارداد نیز تعاریف متفاوتی صورت گرفته است. این تحقیق به دنبال بررسی این عناوین و تعاریف به منظور دست یابی به عنوان و تعریف مناسب می باشد.یافته ها: از بررسی نظرات مختلف در می یابیم نویسندگان حقوقی اخلاقی و حتی پزشکی تعابیر و تعاریف متفاوتی از این شیوه درمانی، عقد مزبور و اطراف قرارداد دارند.نتیجه گیری: در این مقاله به بررسی عناوین و تعاریف مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته و در نهایت عنوان «جانشینی در بارداری»، «مادرجانشین» و «والدین ژنتیکی» برای این امر پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: جانشینی در بارداری، مادرجانشین، والدین ژنتیکی، جنین

لینک کمکی