تحليل و بررسي افزوده هاي تفسيري در شش ترجمه معاصر قرآن کريم (با محوريت سوره إسراء)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل و بررسي افزوده هاي تفسيري در شش ترجمه معاصر قرآن کريم (با محوريت سوره إسراء) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي

تعداد صفحات :35

سبک بیانی قرآن به گونه ای است که ارائه معانی و مفاهیم ژرف آن جز با افزودن عبارت های تفسیری مقدور نیست و نمی توان به فهم کاملی در این زمینه دست پیدا کرد. از این رو، با همه تلاشی که نویسندگان و مترجمان کرده اند، باز هم پاسخگوی خوانندگان نمی باشند. دلیل این امر، وجود آیات مجملی است که دلالت آنها روشن نیست. بنابراین، مترجمان برای تبیین برخی آیات، افزوده های نمایانی در ترجمه خویش به کار برده اند. اغلب این افزوده ها با استناد به تفاسیر و کتاب های اسباب النزول و یا مباحث کلامی و اصولی انجام گردیده است. مقاله حاضر افزوده های تفسیری برخی از آیات سوره اسراء را از شش مترجم معاصر، یعنی الهی قمشه ای، خرمشاهی، صفارزاده، فولادوند، مشکینی و مکارم شیرازی با توجه به تفاسیر و روایات، تحلیل و بررسی می نماید با این روش که ابتدا آیات و ترجمه آنها استخراج گردید، سپس نظریه های تفسیری برای تبیین کار مترجم آورده شده است و در پایان نیز تحلیل و بررسی بر اساس تفاسیر در هر آیه انجام گرفته است. افزوده های تفسیری نقش مهمی در فهم آیه ایفا می کنند که توجه شایسته به این مهم، راهگشای ترجمه های معاصر خواهد بود که می توانند مفاهیم عالیه قرآن کریم را در ترجمه بیان کنند.
كلید واژه: قرآن کریم، سوره اسراء، افزوده های تفسیری، ترجمه های معاصر

لینک کمکی