بومي سازي راهنماي باليني تيتراسيون دستي CPAP و BPAP در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي خواب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بومي سازي راهنماي باليني تيتراسيون دستي CPAP و BPAP در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي خواب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات :18

مقدمه: وقفه انسدادی تنفس حین خواب یكی از بیماری های شایع و یكی از علل مهم بروز حوادث شغلی و تصادفات جاده ای است. ارزیابی های به موقع و درمان مناسب شاغلان مبتلا به این اختلال به ویژه در مشاغل پر خطر، توسط متخصصان طب كار می تواند كاهش عوارض متعدد ناشی از ابتلا به این اختلال را باعث شود، منوط بر آنكه روش های به كار گرفته شده برای شناسایی و درمان افراد مبتلا، مبتنی بر شواهد بالینی معتبر و قابل استفاده در شرایط كشور باشد. امروزه موثرترین روش درمانی وقفه تنفسی حین خواب استفاده از CPAP می باشد. این وسیله با فرستادن هوا با فشار مشخص به راه های هوایی فوقانی مانع از انسداد در مجاری تنفسی فوقانی می شود.روش بررسی: به منظور استاندارد سازی خدمات بالینی ارائه شده به بیماران، ابتدا راهنماهای موجود در این زمینه مطالعه و بررسی شد و با توجه به شرایط و امكانات موجود در كشورمان، بومي سازي راهنماي باليني تيتراسيون دستي CPAP و BPAP در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي خواب انجام شد.نتایج: این راهنما شامل توصیه هایی برای تشخیص بیماران مبتلا به وقفه تنفسی حین خواب، توصیه های برای انجام مطالعات تیتراسیون CPAP و BPAP، و قابل پذیرش بودن تست تیتراسیون PAP می باشد و برای هر یك از توصیه ها evidence level مشخص شده است. سطح «standard» یك استراتژی پذیرفته شده است و نشان دهنده درجه بالایی از اطمینان بالینی است، «guideline» منعكس كننده سطح متوسطی از اطمینان بالینی است، «option» از اطمینان بالینی كمتری برخوردار است و بر مبنای یك اجماع استاندارد می باشد. سطح «consensus» نشان دهنده توصیه هایی است كه بر مبنای پارامترهای چاپ شده نیستند.نتیجه گیری: با توجه به این كه مهم ترین مشكل برای استفاده از CPAP، عدم تحمل بیمار می باشد، وجود یك پروتكل استاندارد برای تیتراسیون صحیح می تواند زمینه ساز افزایش تحمل بیمار و پذیرش درمان شود و اثربخشی درمان را افزایش دهد.
كلید واژه: PAP، تیتراسیون، CPAP، BPAP، آپنه انسدادی خواب، بیماری های تنفسی مرتبط با خواب

لینک کمکی