بررسي ارتباط بين قدرت و استرين همسترينگ در ورزشكاران: مروري سيستماتيك و متاآناليز بر مطالعات گذشته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارتباط بين قدرت و استرين همسترينگ در ورزشكاران: مروري سيستماتيك و متاآناليز بر مطالعات گذشته :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر مرور سیستماتیك ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشكاران با و بدون استرین همسترینگ می باشد. با توجه به شیوع بالای استرین همسترینگ در ورزشكاران و احتمال برگشت پذیری آن و نیز اهمیت این آسیب در دنیای ورزش برای ورزشكاران و لیگ های ورزشی از جهت اتلاف هزینه و زمان، بررسی علت و یافتن راه حل برای پیشگیری و درمان این آسیب بسیار حائز اهمیت می باشد. از این جهت، بررسی قدرت عضلانی كه یكی از دلایل ایجاد استرین می باشد می تواند در این مسیر مفید و ضروری واقع شود.مواد و روش ها: جستجوی مطالعات منتشر شده در سایت هــای Elsevier، Science Direct، ProQuest، Google Scholar، PubMed با كلمات كلیدی ورزشكار، استرین همسترینگ، عدم هماهنگی عضلانی، الكترومیوگرافی، ایزوكینتیك انجام شد.یافته ها: در روند جستجو 380 مقاله به دست آمد از این تعداد 160 مقاله تكراری بودند، 150 مقاله بر اساس عنوان و چكیده حذف شدند و مابقی به طور كامل مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 14 مقاله انتخاب شدند. 6 مطالعه از 14 مطالعه بر ورزشكاران سالم انجام شد و 8 مطالعه دیگر ورزشكاران مبتلا را بررسی كرده بودند.استنتاج: نتایج نشان داد كه بهم خوردن قدرت عضله همسترینگ یك فاكتور مهم در ایجاد آسیب استرین همسترینگ می باشد و ارزیابی آن در پیش بینی ایجاد استرین همسترینگ در ورزشكاران مفید است و هم چنین به دنبال ایجاد آسیب ضروری می باشد و بر اساس آن می تواند توانبخشی لازم قبل و بعد از ایجاد استرین همسرینگ اعمال گردد.
كلید واژه: ورزشكار، استرین همسترینگ، عدم هماهنگی عضلانی، الكترومیوگرافی، ایزوكینتیك

لینک کمکی